بررسی ساختار اشتغال در بخش غیر رسمی (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی

3 عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

4 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

 
ویژگی مهم بازار کار ایران و سایر کشورهای در حال توسعه در دهه‌های اخیر، گسترش بخش غیر رسمی است. این مهم به خصوص در مناطقی که از لحاظ ساختار نیروی کار و وضعیت تقاضای کار دارای شرایط ویژه‌ای می‌باشند، گسترش بیشتری داشته است. بررسی شاخص‌های کلیدی بازار کار در استان کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد که شرایط گسترش بخش غیر رسمی در این منطقه بیشتر فراهم بوده است. بر این اساس، در مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل ساختار اشتغال بخش غیر رسمی استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بخش غیر رسمی استان ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارد، به‌طوری‌‌که در حدود یک سوم از شاغلان استان به صورت غیر رسمی فعالیت داشته‌اند. بنابراین شناخت و توجه به بخش غیر رسمی و تسهیل فرآیندهای قانونی در راستای ارتقای این‌گونه فعالیت‌ها به سوی رسمی شدن یکی از راه‌های مؤثر کاهش بیکاری در استان است.
واژگان کلیدی: بخش غیر رسمی، اشتغال غیر رسمی، استان کهگیلویه و بویراحمد، بخش نامنظم، بخش غیر قانونی، بخش خانوار.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Employment Structure in the Informal Sector (Case Study: Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Renani 1
  • Mohammad Mirzaie 2
  • Shirin Arbabian 3
  • Laya Vaez 4
1 Associate Professor, Economics Department, University of Isfahan
2 M.A. in Economics
3 Ph.D. in Economics, Economics Department, Ashrafi Isfahani University
4 M.A. in Economics
چکیده [English]

During the last decade, expanding the informal sector is the main characteristic of the labor market in Iran and many other developing countries. This feature has been more considerable in the areas with special labor demand conditions and labor force structure. The main indices of labor market in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province (in Iran) show that the conditions which inspire the informal sector to grow  are highly available in the area. Hence, this study tries to analyze the structure of employment in the informal sector of the province. The results show the high capacity of the informal sectors in creating jobs, about one third of employed people are working in the formal sector so far. Therefore one of the most effective ways to reduce unemployment in this area passes through recognition and consideration of the informal sector and easing the legal procedures to improve this type of activities toward formalization.