بررسی اثرات شوک‌های پولی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در شرایط بحران بانکی رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 نویسنده مسئول. دانشجوی دکترای تخصصی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نظام بانکی در ساختار یک اقتصاد نقش مهمی را ایفا می‌کند و چالش‌های این بخش می‌تواند سایر بخش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی، وقوع بحران بانکی است. بحران بانکی زمانی اتفاق می‌افتد که بسیاری از بانک‌ها به طور همزمان با مشکلات پرداخت بدهی یا نقدینگی جدی مواجه باشند. وقوع بحران علل مختلفی دارد که از عمده دلایل آن می‌توان به حجم بالای مطالبات غیرجاری و منجمد شدن دارایی‌‌های بانک در نتیجه بنگاه‌داری اشاره کرد که موجب کاهش کیفیت دارایی‌های بانکی جهت پرداخت تعهدات بانک خواهد شد. شرایط اقتصاد ایران و به خصوص نظام بانکی طی سالیان اخیر حاکی از وجود نشانه‌هایی از بحران بانکی در اقتصاد ایران است. با توجه به سهم بالای نظام بانکی از تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، در این مطالعه اثرات بحران بانکی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصادی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در قالب دو سناریوی حدی نبود بحران و بحران در بالاترین حد با استفاده از داده‌های اقتصاد ایران طی سال‌های 1399-1360 بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد لحاظ قید ریسک سیستمیک در مدل‌سازی موجب کاهش اثرگذاری تکانه‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی خواهد شد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد متغیر تولید در صورت بروز تکانه پولی در شرایط بحران بانکی نسبت به شرایط عدم وجود آن، کمتر متأثر خواهد شد که نشان‌دهنده کاهش قدرت تاثیرگذاری سیاست‌ها در شرایط بحران بانکی بر متغیرها است. بنابراین، لازم است شرایط بحرانی در حوزه بازار پول و نظام بانکی در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of monetary shocks on the key variables of Iran's economy in the conditions of the banking crisis Stochastic dynamic general equilibrium model approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Abbasi nejad 1
  • Sajjad Barkhordari 2
  • Pourya Esfahani 3
1 Professor of the Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 PhD student of the Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Pricing The banking system plays an important role in the structure of an economy, and the challenges of this sector can affect other sectors. One of the most important challenges of the banking system is the occurrence of a banking crisis. The International Monetary Fund defines a banking crisis as a situation in which bank runs and bank failures spread and banks are unable to pay their debts, or a situation in which the government intervenes in the banking system on a large scale. In the conditions of banking crisis, bank bankruptcies are widespread and banks are unable to pay their debts. The occurrence of this type of crisis has various causes, the main reasons of which are the high volume of non-current claims and the freezing of bank assets as a result of corporate governance, which reduces the quality of bank assets to pay the bank's obligations, thus creating an imbalance in the banks' balance sheets. One of the features of a banking crisis is systemic risk. An increase in the systemic risk in the banking system coincides with the occurrence of a banking crisis.
Systemic risk can be defined as a risk that affects the financial sector and creates an endogenous cycle that exacerbates the effect of the initial shock and causes more damage to the financial sector. With the increase of systemic risk, the probability of crisis and financial and monetary instability increases and negatively affects the real sector of the economy. In normal times, when there is no crisis, banks help the rapid development of the economy and increase the standards of living, but, when a crisis occurs, the problems in the banking sector and the subsequent failures cause serious negative consequences not only in the banking sector but also in companies directly.  It also affects investors; the occurrence of banking crises during the last few decades has always caused problems for the countries engaged in the crisis. Among these problems, one may mention the financial costs of the crisis, production losses, increase in public debts, and increase in uncollectible loans. The banking industry in Iran is one of the important financial intermediaries that can provide the basis for the growth and prosperity of the economy by properly organizing resources and expenses. More than 80% of the financing in Iran is done through banks. Therefore, the health of this sector can significantly contribute to the improvement of economic conditions. The conditions of the Iranian economy and especially the banking system in recent years indicate the signs of a banking crisis in the Iranian economy; the money market pressure index, as one of the most important indicators for measuring the banking crisis, has faced more fluctuations since the end of the 80s. Considering the high share of the banking system in the financing of economic activities in Iran and the lack of studies in the field of banking crisis and its effects on macroeconomic variables, the present research investigates the effects of systemic risk, as a representative variable of banking crisis, on the selected macroeconomic variables.
Methodology: In order to analyze the effects of the banking crisis on macroeconomic variables, the stochastic dynamic general equilibrium model has been used in the form of two limit scenarios referring to a no-crisis situation and the presence of a banking crisis at the highest level using the data of Iran's economy during the years 1982-2020. In this study, a stochastic dynamic general equilibrium model for a small open economy in terms of oil exports has been developed with an emphasis on Iran's economy in the framework of the new Keynesian school, in which the effect of monetary impulse on macroeconomic variables in the framework of the banking crisis is investigated. As a key feature of the model, employment and production decisions by firms and labor supply and consumption decisions by households are made before goods are produced and exchanged and before market-clearing prices are realized. In the sector of companies producing intermediate inputs, all the company's resources are assumed to be provided by facilities, and the presence of crisis increases the cost of receiving facilities. It is also assumed that the existence of the crisis will limit the lending resources of commercial banks, which will increase the price of the received loans due to the lack of resources.
Results and discussion: The results show that, due to monetary stimuli, variables such as production and inflation show a positive reaction to the stimuli, but, over time, the effects disappear. As a result of inflation, the real wage has decreased, and the level of real consumption has also decreased due to the decrease in the purchasing power of the members of the society. Also, due to the inflation and the increase of investment cost, the amount of investment has also decreased. Therefore, the results are compatible with consumption and investment theories. Another important result regarding the systemic risk constraint in modeling is that the banking crisis has reduced the impact of monetary impulses on macroeconomic variables and reduced the size and extent of the impact.
Conclusions and policy implications: According to the results of the study, the existence of a banking crisis causes friction in the structure of the economy and the performance of the banking network, which affects various impulses and policies. Therefore, it is suggested that the central bank or the government should consider the state of the banking system from the perspective of its health in determining the rule and before implementing economic decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking crisis
  • stochastic dynamic general equilibrium model
  • inflation rate
  • economic growth rate
  • interest rate
Abbasi Nejad, H., Barkhordari Dorabash, S., & Esfahani, P. (2023). Investigating the Effects of Productivity Shock on Nominal Prices of the Economy in the Banking Crisis. Econometric Modeling, 8(3). (In Persian)
Acharya, V. V., & Yorulmazer, T. (2007). Too Many to Fail: An Analysis of Time-Inconsistency in Bank Closure Policies. Journal of Financial Intermediation, 16(1): 1-31.
Ackermann, F. Eden, C., Williams, T., & Howick, S. (2007). Systemic Risk Assessment: A Case Study. Journal of the Operational Research Society, 58: 39-51.
Agénor, P. R. Alper, K. & Da Silva, L. P. (2012). Capital Requirements and Business Cycles with Credit Market Imperfections. Journal of Macroeconomics, 34(3): 687-705.
Agénor, P. R., Bratsiotis, G. J., & Pfajfar, D. (2014). Credit Frictions, Collateral, and the Cyclical Behavior of the Finance Premium. Macroeconomic Dynamics, 18(5): 985-997.
Ahmadzadeh, A., Heydari, H., & Zulfiqari, M. (2011). An Analysis of the Recent Financial Crisis and Its Effect on Iran's Oil Economy. Economic Magazine: Monthly Review of Economic Issues and Policies, (6 & 7): 29-46. (In Persian)
Akrami, A., & Mahdizadeh, S., (2004). Considerations about Bank Interest Rates in Iran. Process, (42 & 43): 20-47. (In Persian).
Alcidi, C., D’Imperio, P., & Thirion, G. (2023). Risk-Sharing and Consumption-Smoothing Patterns in the US and the Euro Area: A Comprehensive Comparison. Structural Change and Economic Dynamics, 64: 58-69.
 Asayesh, K., Fallah Shams, M. F., Jahangirnia, H., & Gholami Jamkarani, R. (2019). Explaining The Systemic Risk Model Using the Final Expected Loss Criterion in Banks Accepted in the Tehran Stock Exchange. Program and Budget Scientific Research Quarterly, 25(2): 115-138. (In Persian)
Barro, R. J. (2001). Economic Growth in East Asia Before and After the Financial Crisis. Working Paper, No.8330. ‏
Belkhir, M., Ben Naceur, S. Candelon, B. Choi, W. G. & Mugrabi, F. (2023). Macroprudential Policy and Bank Systemic Risk: Does Inflation Targeting Matter?. International Monetary Fund, 4474631.‏
Benhabib, J., Wang, P., & Wen, Y. (2015). Sentiments and Aggregate Demand Fluctuations. Econometrica, 83(2): 549-585.
Bordo, M., Eichengreen, B. Klingebiel, D., & Martinez-Peria, M. S. (2001). Is the Crisis Problem Growing More Severe? Economic Policy, 16(32): 52-82.
Brunnermeier, M., K. Gorton, G., & Krishnamurthy, A. (2012). Risk Topography. NBER Macroeconomics Annual, 1(26): 149-176.
Caldara, D., Fuentes-Albero, C., Gilchrist, S., & Zakrajšek, E. (2016). The Macroeconomic Impact of Financial and Uncertainty Shocks. European Economic Review, 88: 185-207.
Chenarani, H., Yavari, K., Heydari, H., & Sharifzadeh, M. J. (2023). Banking Crisis on Macroeconomic Variables in the Framework of Stochastic Dynamic General Equilibrium Model. Iranian Applied Economic Studies Quarterly, 12(46): 9-38. (In Persian)
Danesh Jafari, D., Mohammadi, T., Betshakan, M. H., & Pashazadeh, H. (2016). Investigating the Systemic Risk of Selected Banks in the Banking System in Iran Using the Dynamic Conditional Correlation (DCC) Method. Banking Monetary Research Quarterly, 10(33): 457-479. (In Persian)
Dargahi, H., & Sharbat Oghli, R. (2010). Determining the Basis of Monetary Policy in the Conditions of Stable Inflation of the Iranian Economy Using the Optimal Control Method. Journal of Economic Research, 45(93): 1-27. (In Persian)
Davis, E. P., & Karim, D. (2008). Comparing Early Warning Systems for Banking Crises. Journal of Financial stability, 4(2): 89-120.
De Bandt, O., & Hartmann, P. (2000). Systemic Risk: A Survey. Available at SSRN 258430.
De Bandt, O., Hartmann, P., & Peydró, J. L. (2002). Systemic Risk in Banking. In the Oxford Handbook of Banking.
De Resende, C., & Rebei, N. (2008). The Welfare Implications of Fiscal Dominance. Bank of Canada, No. 28.
De Walque, G., Pierrard, O., & Rouabah, A. (2010). Financial (In) Stability, Supervision and Liquidity Injections: A Dynamic General Equilibrium Approach. The Economic Journal, 120(549): 1234-1261‏.
Dib, A. (2003). An Estimated Canadian DSGE Model with Nominal and Real Rigidities. The Canadian Journal of Economics, 34(4): 949-972.
Domac, I. & Ferri, G. (1998). The Real Impact of Financial Shocks: Evidence from Korea. World Bank Publications, No. 2010.
Fadaei Vahed, M., Dehghan Dehnavi, M. A., Diwandari, A., & Amiri, M. (2019). Investigating The Impact of Banks' Risk and Competitive Indicators on Systemic Risk with the Final Expected Loss (MES) Approach Using the GMM Model. Scientific Research Quarterly Journal of Investment Knowledge, 9(36): 317-334. (In Persian)
Fallahi, S., & Rahmani, T. (2018). Identifying the Role of Financial Impulses in the Fluctuations of Iran's Economy (Using the Symbolic Limit Approach and Bayesian Estimation). Planning and Budgeting Scientific Research Quarterly, 23(4): 3-35. (In Persian)
Fernandez-Villaverde, J., & Rubio-Ramirez, J. F. (2006). A Baseline DSGE Model. Unpublished Manuscript. Available at http://economics. sas. upenn. edu/~ jesusfv/benchmark_DSGE. Pdf.
Fitras, M. H., Tavakoliyan, H., & Maboudi, R. (2014). The Impact of Monetary and Financial Shocks on Macroeconomic Variables: New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach 2012-2021. Economic Growth and Development Research, 4(19): 73-94. (In Persian)
Furlanetto, F., Ravazzolo, F., & Sarferaz, S. (2019). Identification of Financial Factors in Economic Fluctuations. The Economic Journal, 129(617): 311-337.
 Gerali, A., Neri, S., Sessa, L., & Signoretti, F. (2011). Credit and Banking in A DSGE Model of the Euro Area, Journal of Money, Credit and Banking, Supplement, 42(6): 107-141.
Gholami, A., & Abbasi-Nejad, H. (2017). Modeling the Application of Value Added Tax on Banking Services in The Framework of the Stochastic Dynamic General Equilibrium Model for Iran. Journal of Economic Research, 53(3): 619-645. (In Persian)
Guerrieri, L., Iacoviello, M. M., Covas, F. Driscoll, J. C., Jahan-Parvar, M. R., Kiley, M. T., & Sim, J. (2019). Macroeconomic Effects of Banking Sector Losses Across Structural Models. Availabe in papers.ssrn.com.
He, Zh. & Krishnamurthy, A. (2019). A Macroeconomic Framework for Quantifying Systemic Risk. American Economic Journal: Macroeconomics, 11(4): 1-37.
Hematyar, H. (2012). The Effects of the West Global Economic Crisis on Developing Countries. The First International Conference of Political Epic (With an Approach on Middle East Developments) and Economic Epic (With an Approach on Management and Accounting). (In Persian)
Hristov, N. & Hülsewig, O. (2017). Unexpected Loan Losses and Bank Capital in an Estimated DSGE Model of the Euro Area. Journal of Macroeconomics, 54: 161-186.
Ireland, P. N. (1997). A Small, Structural, Quarterly Model for Monetary Policy Evaluation. Cornegie-Rochester Conference Series on Pubic Policy, 47: 83-108.
Kaminsky, G., Lizondo, S., & Reinhart, C. M. (1998). Leading Indicators of Currency Crises. Staff Papers, 45(1): 1-4. ‏
Kleinow, J., & Nell, T. (2015). Determinants of Systemically Important Banks: The Case of Europe. Journal of Financial Economic Policy, 7(4): 446-476‏.
Komeijani, A., & Tavakoliyan, H. (2011). Monetary Policy under Fiscal Dominance and Implicit Target Inflation in the Form of a Stochastic Dynamic General Equilibrium Model for the Iranian Economy. Economic Modeling Research, 8(2): 87-117. (In Persian)
Laeven, L., & Valencia, F. (2013). Systemic Banking Crises Database. IMF Economic Review, 61(2): 225-270.
Laeven, M. L., & Valencia, M. F. (2018). Systemic Banking Crises Revisited. International Monetary Fund.
Lee, J. W., & Rhee, C. (2000). Macroeconomic Impacts of the Korean Financial Crisis: Comparison with the Cross-Country Patterns. Available at SSRN 312949.
Lin, E. M., Sun, E. W., & Yu, M. T. (2018). Systemic Risk, Financial Markets, and Performance of Financial Institutions. Annuals of Operations Research, 262: 579-603‏.
Loayza, N. V., & Ranciere, R. (2006). Financial Development, Financial Fragility, and Growth. Journal of Money, Credit and Banking, 1051-1076.
Manzoor, D., & Taghipour, A. (2015). Analyzing the Effects of Monetary Impulses and Government Financial Expenditures in Iran Using the Stochastic Dynamic General Equilibrium Model. Journal of Economic Research: 51(4): 977-1001. (In Persian)
Martinez-Miera, D., & Suarez, J. (2012). A Macroeconomic Model of Endogenous Systemic Risk Taking. Availabe at www.SSRN.com.
Mohammadi, H. (2011). Analysis of the Effect of the Global Financial Crisis on Iran's Agricultural Exports. Agricultural Economics Quarterly, 5(3): 169-191. (In Persian)
Moore, T., & Mirzaei, A. (2016). The Impact of the Global Financial Crisis on Industry Growth. The Manchester School, 84(2): 159-180. ‏
Nabavi Larimi, M., & Ehsani, M. A. (2016). The Effect of Emotions and Aggregate Demand Fluctuations in Iran: A Perspective of the Stochastic Dynamic General Equilibrium Model. Economic Strategy Quarterly, 6(20): 5-44. (In Persian)
Naderi, M. (2003). Financial Development, Financial Crises and Economic Growth. Iranian Economic Research Quarterly, 15: 37-62. (In Persian)
Parveen, S., Ebrahimi, I., & Ahmadian, A. (2013). An Analysis on the Impact of Balance Sheet Impulses of the Banking System on Production and Inflation in Iran's Economy (Stochastic Dynamic General Equilibrium Approach). Journal of Economic Research, 52(14): 149-186. (In Persian)
Pesenti, P. A., & Tille, C. (2000). The Economics of Currency Crises and Contagion: An Introduction. Economic Policy Review, 6(3).
Prieto, E., Eickmeier, S., & Marcellino, M. (2016). Time Variation in Macro‐Financial Linkages. Journal of Applied Econometrics, 31(7): 1215-1233.
Qureshi, N. (2015). The Need to Pay Attention to the Analysis of Financial Stability in Iran's Economy in Order to Promote a Resilient Economy. Trend Quarterly, 23(75): 87-112. (In Persian)
Rotemberg, J. J. (1982). Sticky Prices in the United States. Journal of Political Economy, 90(6): 1187-1211.
Sargent, T. J. (1993). Bounded Rationality in Macroeconomics, Oxford University Press.
Sarzaim, A. (2016). Typology of Financial Crises with an Emphasis on Banking Crises. Financial and Economic Policy Quarterly, 5(18): 187-208. (In Persian)
Segoviano Basurto, M. & Goodhart, C. (2009). Banking Stability Measures. Availabe at www. SSRN.com.
Seraj, M., Tehrani, R., & Falahpour, S. (2019). Evaluating the Effect of Contagion Risk on the Performance of Iran's Macroeconomics and Identifying Banks that Are Connected to Failure (TCTF). Bi-Quarterly Journal of Economic Studies and Policies, 1(13): 153-175. (In Persian)
Shafiei, S., & Sabouri Deilmi, M. H. (2009). Investigating the Effectiveness of Iran's Macroeconomic Variables from the Global Financial Crisis. Business Reviews, 39: 2-17. (In Persian)
Skouralis, A. (2023). The Role of Systemic Risk Spillovers in the Transmission of Euro Area. Open Economies Review, 1-28.
So, M. K., Mak, A. S., & Chu, A. M. (2022). Assessing Systemic Risk in Financial Markets Using Dynamic Topic Networks. Scientific Reports, 12(1): 210-289‏.
Soltani, S., Falihi, N. Mehrabiyan, A., & Amiri, H. (2021). Investigating the Effects of Monetary and Financial Shocks on the Key Macroeconomic Variables, Focusing on the Intermediary Role of Banks Using DSGE Models. Journal of Money and Economy, 16(4): 477-500.
Taheri, M. (2019). Systemic Risk and Its Effect on Banking Stability. Review of Iranian Economic Issues, 2(14): 225-241. (In Persian)
Tavakoliyan, H. (2011). Investigating the New Phillips Curve in the Form of a Stochastic Dynamic General Equilibrium Model for Iran. Journal of Economic Research, 47(3): 1-22. (In Persian)
Tavakoliyan, H. (2014). Optimal, Rule-Based and Discretionary Monetary Policy in Order to Achieve the Inflation Targets of the Five-Year Development Plans: A Stochastic Dynamic General Equilibrium Approach. Monetary and Banking Research, 23: 1-38. (In Persian)
Tehrani, R., Seraj, M., Forush Bastani, A., & Falahpour, S. (2019). Evaluating the Effect of Systemic Risk in the Banking Sector on the Performance of Iran's Macroeconomics. Financial Research Quarterly, 22(3): 297-319. (In Persian)
Zair, A., & Shafiei, S. (2009). Investigating the Impact of the Global Financial Crisis on the Country's Tax Revenues. Specialized Tax Quarterly, 4(52): 133-171. (In Persian)