تعداد مقالات: 199
1. منابع نوسانات حساب جاری: مطالعه موردی ایران و مکزیک

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-30

کاظم یاوری؛ بهرام سحابی؛ عباس عصاری؛ رضا محسنی


2. سنجش آثار و تبعات کاهش تولید بخش کشاورزی بر اقتصاد در چارچوب الگوی اصلاح شده ی ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-30

علی اصغر بانوئی؛ فرشاد مؤمنی؛ حمید آماده؛ زهرا ذاکری؛ مهدی کرمی


4. نظریه سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان:بررسی تجربی نقش بلایای طبیعی در بروز تله فقر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-34

علی سعدوندی؛ کاظم یاوری؛ حسین صادقی؛ بهرام سحابی


5. بررسی تجربی مدل پولی نرخ ارز در ایران با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-21

حسین اصغرپور؛ علی رضازاده؛ سیاوش محمدپور؛ خلیل جهانگیری


6. بررسی الگوی ساختار، رفتار و عملکرد بازار:مطالعه موردی صنایع چرم، کیف و کفش ایران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-19

محسن پورعبادالهان کویچ؛ سعیده صمدزاد؛ الهام وفائی


7. بررسی ساختار اشتغال در بخش غیر رسمی (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-36

محسن رنانی؛ محمد میرزایی؛ شیرین اربابیان؛ لعیا واعظ


9. بررسی آثار محیط‌زیستی حذف یارانة بنزین و گازوئیل

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-27

فاطمه بزازان؛ زهرا پورباقر


11. اثر تغییرات ساختار صنعت بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی براساس مدل DSGE

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-33

نادر مهرگان؛ حسن دلیری؛ حمید کردبچه


12. بررسی اثر واردات بر حاشیه سود در صنایع کارخانه ای ایران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-23

محمد نبی شهیکی تاش؛ الهام رضائی؛ عبدالرضا کرانی


13. ارایه روشی جدید برای بررسی بیمه‌پذیری ریسک‌های پالایشگاه گاز با استفاده از روش حالات خطا و تجزیه و تحلیل اثرات آن

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-26

شمسی قاسمی؛ کاظم یاوری؛ رحیم محمودوند؛ بهرام سحابی؛ علیرضا نعیمی


14. بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین‌گیری بیزینی (BMA)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-29

محسن مهرآرا؛ مطهره السادات مجدزاده؛ آرزو غضنفری


15. مدل‌های انتخاب گسسته: کاربردی از انتخاب وسیله نقلیه در شهر اصفهان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-24

مرضیه گوگردچیان؛ رحمان خوش اخلاق؛ نعمت اله اکبری؛ میثم اکبرزاده


18. اثر طول عمر و سالخوردگی جمعیت بر پس‌انداز در چارچوب یک الگوی Panel ARDL

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-20

فرزانه محمدی؛ بهرام سحابی؛ نعمت الله اکبری؛ عباس عصاری


20. تاثیر نهادهای حکمرانی بر مهاجرت بین المللی نیروی کار ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-33

محمد مصطفی زاده؛ علی اکبر عرب مازار


21. تحلیل رفتار فشار بازار ارز در اقتصاد ایران: رویکرد مدل خودرگرسیون برداری آستانه‌ای (TVAR)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-24

الهام امراللهی؛ سید یحیی ابطحی؛ طاهره علی حیدری بیوکی


22. قاعده سیاست بهینه پولی با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی در قالب مدل‌های مبتنی بر رفتار کارگزاران

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-32

رویا کانور؛ عباس علوی راد؛ بیت الله اکبری مقدم؛ اکبر میرزاپور باباجان


23. بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-score

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-31

زهره اسدی؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری


24. برآورد میزان تمایل به پرداخت شهروندان منطقه پنج تهران برای بهبود کیفیت هوا با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-40

سحر عابدیان؛ میر مهرداد میرسنجری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


25. بهره‌وری بخش خدمات در اقتصاد ایران و روش‌های ارتقاء آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 19-36

عزت‌الله عباسیان؛ نادر مهرگان