تعداد مقالات: 179
76. بررسی تاثیر سرکوب مالی بر بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی: مطالعه موردی اقتصاد ایران (86-1342)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 81-103

علی حسین صمدی؛ جواد ترکمانی؛ ساناز منصوری


77. برآورد حجم قاچاق کالا در ایران به روش MIMIC

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 81-109

منصور زراءنژاد؛ صلاح ابراهیمی؛ پویان کیانی


78. تعیین مقادیر بهینه ابزارهای سیاست مالی با استفاده از رهیافت تئوری کنترل بهینه پویا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-118

هادی غفاری؛ محمد حسن پورکاظمی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ علی یونسی


79. عقود اسلامی، تعمیق مالی و رشد اقتصادی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 83-114

محمدعلی ابوترابی؛ هانیه فنودی؛ سبا مجتهدی


81. بررسی تاثیر متغیرهای نهادی و کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بانکداری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 87-108

عبدالرسول قاسمی؛ سهیلا پروین؛ فاطمه عبدالشاه


82. بررسی اثر تجارت بر سرریز دموکراسی در کشورهای در حال توسعه: با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-106

پروین علی مرادی افشار؛ سید کمال صادقی؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ زهرا کریمی


83. تجزیه کشش قیمتی تقاضای برق در ایران: تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 91-112

داود منظور؛ ایمان حقیقی؛ محمد ابراهیم آقابابائی


84. تحول بخش خدمات در مسیر توسعه‌یافتگی: مقایسه خدمات توزیعی و خدمات تولیدی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 92-122

حسین علی‌ اصغرپور موزیرجی؛ فرشاد مؤمنی؛ علی‌اصغر بانوئی


85. نقش سرمایه انسانی در صادرات زیربخش‌های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 99-122

محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی؛ حسن عبدی


86. اثرات اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-125

یونس سلمانی؛ کاظم یاوری؛ حسین اصغرپور؛ بهرام سحابی


87. تأمین مالی بیرونی و اشتغال بخش فرهنگ: مورد صنایع دستی ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-133

توران کندری؛ محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی


88. رابطه بین جمعیت و رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر مدل‌های رشد (برون‌زا و درون‌زا

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 113-142

رسول بخشی دستجردی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مصطفی عمادزاده؛ منصور مهینی زاده؛ داود محمودی‌نیا


89. اثرات ادوار تجاری بر نرخ مرگ و میر در استان‌های ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-110

مرضیه غفاری گولک؛ لطفعلی عاقلی؛ علیرضا ناصری؛ حسین صادقی


90. تحلیل و پیش بینی اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در استان یزد با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-118

سید حبیب اله میرغفوری؛ انیسه رضائی


91. باز بودن تجاری، مبادله تولید- تورم و تورم در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-125

حمیدرضا نصیری زاده؛ مسعود نونـژاد؛ عصمت ابراهیمی میمند


92. بررسی همگرایی مصرف سرانه خانوار بین استان‌های ایران در سال‌های 1393-1379

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 101-130

علی فقه مجیدی؛ فریبا سلامی؛ احمد محمدی


93. تحلیلی بر ویژگی‌های سیاست‌های ضد فساد با تأکید بر ساختار نظم اجتماعی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-124

فرشاد مومنی؛ عباس شاکری؛ علی عرب مازار یزدی؛ سیدمحسن عظیمی دخت شورکی


94. شبیه‌‌سازی آثار به کار گیری یورو به جای دلار در مبادلات نفتی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 105-133

محسن مهرآرا؛ فرخنده جبل عاملی؛ مهدی براتی


97. معیارهای سیاست‌گذاری اقتصادی: از اقتصاد متعارف تا اقتصاد اسلامی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-139

عبدالمحمد کاشیان


99. زلزله و اثرات آن بر ساختار اشتغال بم

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 111-127

سید محمد حسن مصطفوی؛ نادر مهرگان؛ روح الله رضائی