نمایه نویسندگان

آ

 • آل علی، سیمین برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک کالاهای انرژی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 369-400]
 • آماده، حمید مقایسه سیاست‌ افزایش کارایی با سیاست افزایش قیمت برق در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 73-106]

ا

 • ابریشمی، حمید سنجش شاخص ‌نااطمینانی بر مبنای جستجوی اینترنتی: مطالعه موردی بازار ارز ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 99-131]
 • ابونوری، اسمعیل برآورد انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع در ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 253-278]
 • ابونوری، عباسعلی برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک کالاهای انرژی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 369-400]
 • احمدی، سیدوحید اثر شوک درآمدهای نفتی بر توان پذیری قیمت مسکن شهری در ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 133-166]
 • ارباب، حمیدرضا مقایسه سیاست‌ افزایش کارایی با سیاست افزایش قیمت برق در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 73-106]
 • اسدی، زهره بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-score [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 1-31]
 • اسفندیاری، مرضیه بررسی عوامل موثر بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی و انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 321-344]
 • اسکندری، بیتا بررسی اثر تمرکز صنعتی در کارایی انرژی بخش صنعت در استان‌های ایران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 309-333]
 • اسکندری عطا، محمد رضا ارزیابی اثرات تمرکززدایی مالی بر نابرابری منطقه‌ای در ایران: رویکرد داده‌های ترکیبی فضایی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 225-252]
 • اصغرپور، حسین مکانیزم انتقال غیر خطی سیاست پولی از کانال قیمت سهام در ایران: رویکرد (MS-VAR) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 65-98]
 • اعظمی، سمبه بررسی اثر تمرکز صنعتی در کارایی انرژی بخش صنعت در استان‌های ایران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 309-333]
 • اکبری مقدم، بیت الله بررسی بی‌ثباتی مالی با مداخله‌گری سیستم بانکی: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 189-223]
 • الماسی، مجتبی بررسی اثر تمرکز صنعتی در کارایی انرژی بخش صنعت در استان‌های ایران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 309-333]
 • امام وردی، قدرت الله برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک کالاهای انرژی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 369-400]
 • امیری، میثم بررسی تأثیر تزریق سرمایه دولت بر رفتار وام‌دهی بانک‌های دولتی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 237-272]
 • امین رشتی، نارسیس تحلیلی بر اثر تعدیل قیمت گروه‌های کالایی بر شاخص‌های رفاهی جامعه روستایی (مطالعه موردی کشور ایران) [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 139-169]

پ

 • پیکارجو، کامبیز بررسی اثرات غیر خطی سیاست مالی بر فعالیت اقتصادی در ادوار تجاری با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (ESTAR) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 345-374]
 • پهلوانی، مصیب بررسی عوامل موثر بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی و انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 321-344]

ت

 • تارتار، محسن تأثیر مالیات بر معادلات ساختاری بخش تقاضای اقتصاد کلان ایران با استفاده از رویکرد بیزین [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 41-72]
 • ترابی، تقی بررسی اثرات غیر خطی سیاست مالی بر فعالیت اقتصادی در ادوار تجاری با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (ESTAR) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 345-374]
 • توکلیان، حسین بررسی بی‌ثباتی مالی با مداخله‌گری سیستم بانکی: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 189-223]

ج

 • جعفری، سعید بررسی عوامل موثر بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی و انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 321-344]

ح

 • حیدری، حسن بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-score [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 1-31]

د

 • دامن کشیده، مرجان تحلیلی بر اثر تعدیل قیمت گروه‌های کالایی بر شاخص‌های رفاهی جامعه روستایی (مطالعه موردی کشور ایران) [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 139-169]
 • دهقان دهنوی، محمد علی بررسی تأثیر تزریق سرمایه دولت بر رفتار وام‌دهی بانک‌های دولتی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 237-272]

ر

 • رستمی، مجتبی مدل‌سازی بیزی تلاطم بازده سهام با مدل‌های GARCH متقارن و نامتقارن [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 171-206]
 • رضایی، مژگان بررسی تأثیر تزریق سرمایه دولت بر رفتار وام‌دهی بانک‌های دولتی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 237-272]
 • رفیعی، فاطمه مقایسه سیاست‌ افزایش کارایی با سیاست افزایش قیمت برق در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 73-106]
 • روزگار، رسول مدل‌سازی بیزی تلاطم بازده سهام با مدل‌های GARCH متقارن و نامتقارن [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 171-206]
 • روشن، رضا بررسی مدل CCAPM تعدیل شده با استفاده از تخمین بیزین هزینه‌های معاملاتی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 273-308]

ز

 • زارع، محمدحسن اثر پویای کاهش تعرفه‌ها بر ارزش افزوده بخش‌های اصلی اقتصاد ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 279-319]

س

 • سپهردوست، حمید تأثیر مالیات بر معادلات ساختاری بخش تقاضای اقتصاد کلان ایران با استفاده از رویکرد بیزین [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 41-72]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول برآورد میزان تمایل به پرداخت شهروندان منطقه پنج تهران برای بهبود کیفیت هوا با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 1-40]

ش

 • شهیکی تاش، محمد نبی بررسی مدل CCAPM تعدیل شده با استفاده از تخمین بیزین هزینه‌های معاملاتی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 273-308]

ص

 • صادقی حسنوند، وحید تحلیلی بر اثر تعدیل قیمت گروه‌های کالایی بر شاخص‌های رفاهی جامعه روستایی (مطالعه موردی کشور ایران) [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 139-169]

ع

 • عابدیان، سحر برآورد میزان تمایل به پرداخت شهروندان منطقه پنج تهران برای بهبود کیفیت هوا با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 1-40]
 • عباسی، ابراهیم اثر شوک درآمدهای نفتی بر توان پذیری قیمت مسکن شهری در ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 133-166]
 • عزیزی، زهرا تأثیر آستانه‌ای نرخ پس ‏انداز بر تراز تجاری کل و خالص صادرات غیر نفتی در ایران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 335-368]
 • عزیزی، وحید اولویت‌بندی موانع و چالش‌های عدم دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش کشاورزی و منابع طبیعی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 207-235]
 • عسگری، منوچهر مقایسه سیاست‌ افزایش کارایی با سیاست افزایش قیمت برق در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 73-106]
 • عسگری، مهدی تاثیر نابرابری درآمد بر استطاعت مالی خرید مسکن خانوارهای کم درآمد مناطق کلان‌شهری ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 33-63]
 • علیزاده، صدیقه بررسی مدل CCAPM تعدیل شده با استفاده از تخمین بیزین هزینه‌های معاملاتی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 273-308]
 • علوی باجگانی، سید علیرضا بررسی اثرات غیر خطی سیاست مالی بر فعالیت اقتصادی در ادوار تجاری با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (ESTAR) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 345-374]

غ

 • غیاثوند، ابوالفضل برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک کالاهای انرژی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 369-400]
 • غسالی، مهرناز تأثیر آستانه‌ای نرخ پس ‏انداز بر تراز تجاری کل و خالص صادرات غیر نفتی در ایران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 335-368]

ق

 • قاسمی، افسانه بررسی بی‌ثباتی مالی با مداخله‌گری سیستم بانکی: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 189-223]
 • قلی زاده، علی اکبر تاثیر نابرابری درآمد بر استطاعت مالی خرید مسکن خانوارهای کم درآمد مناطق کلان‌شهری ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 33-63]

ک

 • کشاورز حداد، غلامرضا برآورد انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع در ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 253-278]
 • کمیجانی، اکبر سنجش شاخص ‌نااطمینانی بر مبنای جستجوی اینترنتی: مطالعه موردی بازار ارز ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 99-131]

گ

 • گلی، یونس بررسی اثر صنعتی‌شدن و شهرنشینی بر کارایی انرژی در استان‌های ایران (رهیافت اقتصادسنجی فضایی) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 167-188]

م

 • محتشمی، سارا تأثیر مالیات بر معادلات ساختاری بخش تقاضای اقتصاد کلان ایران با استفاده از رویکرد بیزین [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 41-72]
 • محرابیان، ازاده تحلیلی بر اثر تعدیل قیمت گروه‌های کالایی بر شاخص‌های رفاهی جامعه روستایی (مطالعه موردی کشور ایران) [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 139-169]
 • محسنی، رضا اثر شوک درآمدهای نفتی بر توان پذیری قیمت مسکن شهری در ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 133-166]
 • محنت فر، یوسف بررسی اثر صنعتی‌شدن و شهرنشینی بر کارایی انرژی در استان‌های ایران (رهیافت اقتصادسنجی فضایی) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 167-188]
 • میرزااقانسب، ایمان برآورد انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع در ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 253-278]
 • میرسنجری، میر مهرداد برآورد میزان تمایل به پرداخت شهروندان منطقه پنج تهران برای بهبود کیفیت هوا با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 1-40]
 • معماریان، محمد حسین سنجش شاخص ‌نااطمینانی بر مبنای جستجوی اینترنتی: مطالعه موردی بازار ارز ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 99-131]
 • مکیان، سید نظام الدین مدل‌سازی بیزی تلاطم بازده سهام با مدل‌های GARCH متقارن و نامتقارن [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 171-206]
 • مهدیلو، علی مکانیزم انتقال غیر خطی سیاست پولی از کانال قیمت سهام در ایران: رویکرد (MS-VAR) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 65-98]
 • مهرگان، نادر ارزیابی اثرات تمرکززدایی مالی بر نابرابری منطقه‌ای در ایران: رویکرد داده‌های ترکیبی فضایی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 225-252]
 • مهرگان، نادر طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 107-138]

ن

 • نجارزاده، رضا طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 107-138]
 • نصراللهی، محمد طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 107-138]
 • نوری، مهدی سنجش شاخص ‌نااطمینانی بر مبنای جستجوی اینترنتی: مطالعه موردی بازار ارز ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 99-131]

ه

 • هژبر کیانی، کامبیز بررسی اثرات غیر خطی سیاست مالی بر فعالیت اقتصادی در ادوار تجاری با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (ESTAR) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 345-374]

ی

 • یاوری، غلامرضا اولویت‌بندی موانع و چالش‌های عدم دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش کشاورزی و منابع طبیعی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 207-235]
 • یاوری، کاظم بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Z-score [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 1-31]
 • یاوری، کاظم طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 107-138]