موضوعات = اقتصاد کلان
تعداد مقالات: 20
1. بررسی اثرات غیر خطی سیاست مالی بر فعالیت اقتصادی در ادوار تجاری با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (ESTAR)

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1399، صفحه 345-374

سید علیرضا علوی باجگانی؛ کامبیز پیکارجو؛ کامبیز هژبر کیانی؛ تقی ترابی


3. اثرات اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-125

یونس سلمانی؛ کاظم یاوری؛ حسین اصغرپور؛ بهرام سحابی


4. تحلیل اثر نامتقارن قیمت نفت و شکاف تورم بر نرخ ارز غیر رسمی در ایران

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 33-62

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ امیر حسین فتح الله زاده


5. تحلیل رفتار فشار بازار ارز در اقتصاد ایران: رویکرد مدل خودرگرسیون برداری آستانه‌ای (TVAR)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-24

الهام امراللهی؛ سید یحیی ابطحی؛ طاهره علی حیدری بیوکی


6. تأثیر اعتبارات اعطایی بانک‌ها بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-150

حمید ذوالقدر؛ حسین اصغرپور؛ محسن پورعبادالهان


7. نقش متغیرهای اقتصاد کلان بر وقوع تورم رکودی در اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-70

مرتضی نعمتی؛ محمد کاظم نظیری؛ ابوالفضل شاه آبادی


8. تحلیل سیاست‌های تجاری و ارزی در ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-88

کاظم یاوری؛ حسن ولی‌بیگی؛ ایلناز ابراهیمی؛ بهرام سحابی


9. بررسی اثر تجارت بر سرریز دموکراسی در کشورهای در حال توسعه: با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-106

پروین علی مرادی افشار؛ سید کمال صادقی؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ زهرا کریمی


11. اثر طول عمر و سالخوردگی جمعیت بر پس‌انداز در چارچوب یک الگوی Panel ARDL

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-20

فرزانه محمدی؛ بهرام سحابی؛ نعمت الله اکبری؛ عباس عصاری


12. تأثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد تابع واکنش بانک مرکزی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 145-172

مهدی حاج امینی؛ محمدعلی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ علی اکبر ناجی میدانی


14. رویکرد غیر خطی اتورگرسیو انتقال ملایم در بررسی اثر پس‌انداز بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 159-187

غلامرضا زمانیان؛ مجید هاتفی مجومرد


15. برآورد کشش جانشینی میان مصرف خصوصی و مخارج دولتی در ایران و کشورهای 8D

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 219-246

بهزاد سلمانی؛ حسین اصغرپور؛ سعید ابراهیمی


17. بررسی عوامل سیاست‌های اقتصادی مؤثر بر شاخص سلامت روان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 117-136

نادر مهرگان؛ خسرو رشید؛ ثمینه قاسمی فر؛ حسین سهرابی وفا


19. بررسی اثرات نامتقارن نااطمینانی برعملکرد اقتصاد کلان در ایران: مشاهداتی بر پایه مدل VARMA, MVGARCH-M

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 159-181

سید کمال صادقی؛ حامد عبدالملکی؛ الهام وفائی


20. بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین‌گیری بیزینی (BMA)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-29

محسن مهرآرا؛ مطهره السادات مجدزاده؛ آرزو غضنفری